Achizitie publica - servicii reparatii acoperis Pavilion C5

14.09.2017

◄ Înapoi

In atentia operatorilor economici interesati in vederea atribuirii unui Contract de reparatii acoperis la Pavilionul C5 din cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel, COD CPV : 45261900-3, va trimitem alaturat Caietul de sarcini cu specificatiile privind achizitia, ce trebuie avute in vedere

la intocmirea ofertei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de aehizitie publica: achizitie directa, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt in format PDF 
Caiet de sarcini in format PDF 
Declaratie privind evitarea conflictului de interese