STIMATI PACIENTI SI APARTINATORI,
Conducerea Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Jebel , vă comunică faptul că a luat toate măsurile de prevenție recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și în conformitate cu prevederile Hotărarilor COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII SPECIALE DE URGENTA (CNSSU) privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infectie cu noul Coronavirus , pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19.
Dintre acestea, cele cu impact direct asupra pacienților noștri și a aparținătorilor acestora sunt:

- RESTRICȚIONAREA ACCESULUI ÎN SPITAL – în prezent accesul în spital este permis doar pacienților, în urma triajului epidemiologic și completarea chestionarului de triaj. Se limitează vizita aparținătorilor pacienților internați până la o dată ce va fi comunicată ulterior în funcție de evoluția contextului epidemiologic la nivelul unității.

- PUNCTE DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC – la intrarea în spital, în spațiul special amenajat, toți pacienții sunt triați prin verificarea simptomatologiei și completarea chestionarului de triaj .

- INSTRUIREA PERSONALULUI – întregul personal al spitalului a fost instruit și cunoaște toate măsurile care trebuie luate în această situație de urgență;

- LIMITAREA PROCEDURILOR MEDICALE – în situațiile în care este posibil, optăm pentru amânarea consulturilor la alte specialitati pentru pacientii din sectiile spitalului, cu exceptia urgentelor medicale, precum si cele pentru prezentarea în instanță a pacientilor ;

-IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM ONLINE SECURIZAT prin care asigurăm derularea pe această platformă audio/video a tuturor audierilor privind litigiile/sedintele de judecată pentru toti pacienții care necesită în această perioadă prezentarea lor în fata instanței de judecată.

- STOCURI DE MATERIALE – am asigurat stocurile de materiale sanitare și dezinfectanți necesare pentru următoarea perioadă, pentru buna funcționare a activității în spital;

- CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA – am intensificat activitățile de curățenie și dezinfecție în toată incinta spitalului.

În contextul pandemiei SARS-Cov 2 și al creșterii incidenței la nivel mondial al numărului de infectări cu noua tulpină Omicron , conducerea unității a luat următoarele măsuri privind vizitarea bolnavilor internați.
- Se limitează vizitele în spital și întâlnirile aparținătorilor cu pacienții internați atât în pavilioane cât și la poarta unității pănă la o data ce va fi comunicată ulterior.

Aparținătorii pot lăsa la poartă pachete pentru bolnavi care vor fi preluate în scurt timp de către personalul medical al unități pentru a fi înmânate pacinților.
Vă asigurăm că facem toate eforturile pentru desfășurarea în bune condiții a activității medicale și toate măsurile luate au în vedere, în primul rând, grija pentru pacienții noștri , evitând astfel expunerea lor la riscuri suplimentare!
Vă recomandăm să luați în considerare doar informațiile transmise din sursele oficiale.
Pentru recomandări și alte informații, puteți suna la linia TELVERDE, pusă la dispoziție de Ministerul Sănătății
TEL VERDE 0 800 800 358
Cu considerație,
Manager - Consilier Juridic
Olaru Marius-Ciprian

Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.
Prin această platformă, se va promova activitatea ONG-urilor înscrise și se dorește îmbunătățirea instrumentelor de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat. Astfel, catalogul își propune să reprezinte prima sursă de informare cu privire la asociațiile și fundațiile active și relevante din România.
Vor fi sprijinite comunitățile de expertiză și implicarea lor cât mai mult în elaborarea deciziilor publice. În egală măsură, CONECT se adresează responsabililor din cadrul executivului central care se ocupă de relația cu societatea civilă, precum și responsabililor din domeniul transparenței decizionale, S.G.G. propunând astfel un instrument de lucru pentru preluarea expertizei de la nivelul societății civile.
Creat din dorința de a întări colaborarea între administrația publică și sectorul neguvernamental, CONECT reprezintă un cadru transparent prin se doreste asigurarea accesului la informații, cu scopul de a prelua cele mai bune idei sau proiecte venite din parte ONG-urilor, iar toate organizațiile înscrise vor fi încurajate să participe la principale dezbateri și consultări pe marginea deciziilor publice.
Obiectivele CONECT vizează:
– informarea și consultarea organizațiilor neguvernamentale;
– dezvoltarea unei resurse constant folosite de administrația publică pentru a comunica cu un număr cât mai mare de actori ai societății civile;
– promovarea activității organizațiilor neguvernamentale;
– furnizarea de informații privind activitatea organizațiilor neguvernamentale;
– crearea unui cadru de colaborare între organizații neguvernamentale și administrația publică.
Înregistrarea organizației pe care o reprezentați în Catalog se realizează prin completarea formularului disponibil la www.conect.gov.ro , în secțiunea „Înscrie-te”,prin introducerea informațiilor reprezentând manifestarea acordului organizației pentru ca datele introduse să fie date publicității și utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central și local.

 

Sigla Conect