Anunt concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: medic specialitatea Psihiatrie la sectia Psihiatrie II si medic specialitatea Psihiatrie la sectia Psihiatrie III

11.01.2019

Înapoi

 A N U N Ţ
SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE
SIGURANŢĂ JEBEL, JUDEŢUL TIMIŞ
Scoate la concurs

în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015 cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secţia Psihiatrie II;
• 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secţia Psihiatrie III.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Condiţiile pe care le oferă unitatea noastră sunt: unitate sanitară cu personal tânar, localitate fără zonă cu calamităţi situată la 24 km de Timişoara, fără toxicitate.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist în specialitatea psihiatrie, respectiv pentru postul de medic rezident aflat în ultimul an de pregatire se prezinta adeverinta din care sa reiasă acest statut.
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs în sumă de 150 lei care se achită la casieria unității.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

   Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea psihiatrie, postată pe site-ul MS: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Examene și concursuri naționale. http://www.ms.ro/tematici-examen-specialist/

Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele originale.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în ” Viața medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0256.394.442, int.16

TEMATICA
pentru examenul de medic specialitatea PSIHIATRIE

I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA

I. PROBA SCRISA
1. Conceptia clinico-nosografica in psihiatria contemporana. Clasificarea tulburarilor mintale (ICD-10-WHO, DSM-IV-APA). Criterii de validitate si credibilitate a diagnosticului psihiatric.
2. Normalitate, anormalitate, sanatate si boala psihica.
3. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica si psihiatria.
4. Bazele biologice ale psihiatriei
- neurotransmitatorii
- neuroanatomie functionala
5. Doctrine psihopatologice: psihanaliza, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourismul), configurationismul (gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltarii, organodinamismul, etc.
6. Aspecte sociologice in psihiatrie: dinamica microgrupului familial, reteaua de suport social, conceptul de “normalizare” si “proiect de viata”, “etichetarea” sociala in psihiatrie, disabilitatile sociale si destatuarea in psihiatrie.
7. Epidemiologia psihiatrica.
8. Etiopatogeneza generala psihiatrica: tipurile de patogeneza psihiatrica. Vulnerabilitatea si factorii de risc in psihiatrie (factorii de “teren”).
9.Influente psiho-sociale stresante in etiopatogenia tulburarilor psihice (psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de endogeneza si somatogeneza in psihiatrie.
10. Semiologie psihiatrica: simptome psihopatologice constand in tulburarea diverselor functii psihice: atentie (prosexie), perceptie, memorie (si reprezentare), imaginatie, gandire, dimensiunea pulsionala si afectiva a psihismului, motivatie, actiune voluntara, limbaj si comunicare, expresivitate si dimensiunea spirituala a psihismului (in special constiinta morala).
11. Semiologie psihiatrica: sindroame psihopatologice: tulburari ale constientei (vigilitatii, “delirium” si tulburari ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobic, s. obsesiv si compulsiv, s. depresiv, s. maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de transparenta-influenta psihica, s. dezorganizant ideoverbal (tulburari formale ale cursului gandirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar catatonic, s. amnestic organic, s. demential, s. retardare mintala (oligofrenie). Nota: In domeniul psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS si europene SCAN, CIDI, AMDP, manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell, etc.).
12. Boala Alzheimer si alte demente (neuro-degenerative) predominant ale varstei a III-a. Elemente ale neuro-psiho-patologiei corticale si subcorticale: (de lob frontal, temporal, parietal, occipital: afazii, apraxii, sindroame extrapiramidale si talamice).
13. Tulburari psihopatologice dupa traumatismele cerebrale.
14. Tulburari psihopatologice in ASC si in alte tulburari circulatorii cerebrale.
15. Tulburari psihopatologice in infectii (cu localizare cerebrala, generale sau cu alta localizare dar cu afectare cerebrala), inclusiv in infectiile HIV si in TBC.
16. Tulburari psihopatologice in tumorile cerebrale.
17. Tulburari psihopatologice in discrinii (endocrinopatii).
18. Tulburari psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii si perioadei puerperale.
19. Tulburari psihopatologice in epilepsie.
20. Alcoolismul: aspecte psihologice si sociale; tulburari psihopatologice si somatice
21. Toxicomaniile altele decat cea alcoolica: aspecte psihologice si sociale; abuzul si dependenta; tulburari psihopatologice si somatice.
22. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipala.
23. Psihozele (delirante) acute si cele persistente.
24. Tulburarile dispozitiei: tulburarea bipolara si cea monopolara depresiva (depresia recurenta), inclusiv ciclotimia si distimia.
25. Tulburari de anxietate (tulburarea anxioasa, atacul de panica, fobiile).
26.Tulburari nevrotice si somatoforme: - tulburarea (nevrotica) predominant fobica; - tulburarea (nevrotica) predominant obsesiv-compulsiva; - Tulburarea nevrotica predominant conversiva si disociativa, inclusiv s. Ganser si personalitatile multiple; - Tulburarea de somatizare, somatoforma nediferentiata, hipocondria nevrotica, disfunctia neurovegetativa somatoforma, algia psihogena; - tulburarea (nevrotica) astenica si cea de depersonalizare. Neurastenia.
27. Reactia la stress sever (acuta si posttraumatica) si tulburarea de adaptare.
28. Sindroame comportamentale asociate unei dereglari fiziologice: tulburari ale instinctului alimentar si sexual, ale agresivitatii si cele ale somnului.
29. Tulburari de personalitate.
30. Suicidul in perspectiva psihiatriei.
31. Psihosomatica
32. Probleme de psihiatrie in practica medicului de familie.
33. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.
34. Urgente in psihiatrie.
35. Interventia in criza.
36. Intarzierea mintala.
37. Tulburari specifice de dezvoltare in perioada copilariei
38. Tulburari invadante (pervasive): autismul infantil si tulburarile conexe.
39. Tulburari comportamentale si emotionale cu debut la varsta infanto-juvenila, inclusiv tulburarile de conduita (tulburari predominant in sfera: alimentatiei, controlului sfincterian, agresivitatii la varsta infanto-juvenila).
40. Terapiile psihofarmacologice.
41. Terapia electroconvulsivanta.
42. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiratie psihanalitica, experientiale (individuale si de grup).
43. Reabilitare si reinsertie psiho-sociala.
44. Expertiza psihiatrico-legala.
45. Expertiza capacitatii de munca: boala, deficienta (defect), disabilitate (incapacitate), handicap; programe de reabilitare in roluri sociale.
46. Reteaua institutiilor psihiatrice.
47. Psihiatria comunitara.
48. Psihiatria de legatura.

II – III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor alege din tematica clinica a probei scrise.

IV. PROBA PRACTICA
1. Examinarea, obtinerea datelor si diagnosticul in psihiatrie.
- Tipuri de interviu (structurat, semistructurat, nestructurat); cunoasterea principalelor instrumente OMS in acest domeniu: SCAN, CIDI.
- Foi de observatie si evidenta standardizata in psihiatrie (AMDP-PHSD-OMS)
- Diagnosticul in perspectiva definitiilor operationale in psihiatrie pe baza “criteriilor de diagnostic” ale ICD-10-DCR si DSM-IV
- Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV si ICD-10)
2. Tomografia computerizata, RMN
3. Electroencefalografia in psihiatrie.
4. Examenul fundului de ochi in psihiatrie.
5. Teste biochimice in psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare a tireotopului (TRH).
6. Probe psihologice de evaluare a functiilor cognitive: atentiei, perceptiei, memoriei; instrumente si tehnici de evaluare a inteligentei si “capacitatilor cognitive” la diverste varste (Wechsler: WAIS, WISC, Raven, etc.).
7. Tehnici proiective de investigare a personalitatii in perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT, Rosenzweig, Szondi, Luscher, etc.
8. Chestionare pentru investigarea personalitatii: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer, Karolinska, etc. 9. Scale de evaluare psihopatologice: globale: SCL-90, CRSP, BRPS si pentru anumite nuclee sindromatice ca depresia, anxietatea, fobiile, schizofrenia pozitiva si cea negativa, etc.
10. Scale de evaluare observationale a comportamentului in diferite imprejurari: in spital, la ergoterapie, in societate; evaluarea disabilitatilor (DAS) si alte scale de evaluare utile in psihiatrie.

Anunt in format PDF

Pagina anunt in Viata Medicala