Anunt contestatie proba scrisa

23.01.2018

Înapoi

ANUNT
REZULTAT CONTESTATIE
PROBĂ SCRISĂ


COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR.235/14.12.2017
PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 18.01.2018 A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

Pentru postul de asistent medical debutant generalist (PL):

Nr.crt Numele şi prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins proba scrisa
1. ROMAN VALENTIN LADISLAU 20,00 puncte RESPINS

 

  

 

Conform art.35 din Hotararea nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
"Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de
contencios administrativ, in conditiile legii."

AFISAT
23.01.2018
ORA 12.00

Anunt in format PDF