Anunț contestație proba scrisă

11.07.2018

Înapoi

 

ANUNT
Referitor la contestatia nr. 4577/10.07.2018 la proba scrisa din data de
10.07.2018

In urma recorectarii lucrarii candidatei STOIA DIANA ALEXANDRA, punctajul a ramas nemodificat.

Nr.crt Nume Prenume Loc munca -secția- Punctaj Admis/Respins
1. DR.STOIA DIANA ALEXANDRA Medic specialist psihiatrie sectia VI 53 puncte Respins

Anunt in format PDF