Anunt selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de : asistent medical debutant generalist PL si infirmier debutant

28.02.2018

Înapoi

ANUNȚ

COMISIA DE CONCURS CONSTITUITÃ ÎN BAZA DECIZIEI NR.16/08.02.2018 A PROCEDAT LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 06.03.2018 SI A HOTÃRÂT URMÃTOARELE : 

Pentru postul de asistent medical debutant generalist (PL) :

Nr.crt NUMELE ŞI PRENUMELE ADMIS/RESPINS
1. DERMEŞTIOV ALEXANDRA-ROXANA ADMIS
2. FILIP DANIEL-CRISTIAN

ADMIS

3. GHILDUŞI GABRIELA-ELENA ADMIS
4. STOICA LARISA-ANDREEA ADMIS
5. TEIŞANU RODICA ADMIS

Pentru postul de infirmier debutant :

Nr.crt NUMELE ŞI PRENUMELE ADMIS/RESPINS 
1. BUŢU MONICA VIOLETA ADMIS 
2. CRAINIC LOREDANA-CLAUDIA  ADMIS 
3. DEJEU GHEORGHE  ADMIS 
4. GLASS EDUARD-LAURENŢIU  ADMIS 
5. FEHER NICOLETA-ANDREEA  ADMIS 
6. MAVRODIN CODRUŢA-FLORICA  ADMIS 
7. ŞTEFĂNESCU CLAUDIU-ILIE  ADMIS 


Contestațiile se depun panã în data de 01.03.2018 ora 13:00 la Serviciu R.U.N.O.S.
Proba scrisã va avea loc în data de 06.03.2018.


DATA
28.02.2018
ORA 13:00

Anunt in format PDF