Anunt examen de promovare pentru postul de Consilier juridic (Compartiment Juridic)

29.12.2016

Înapoi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel organizeaza examen de promovare in data de 16.01.2017 ora 10.00 conform Legii nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, pentru avansare in grad profesional si treapta profesionala superioara dupa cum urmeaza :

 • Promovare de pe postul de CONSILIER JURIDICII, pe postul de CONSILIER JURIDICI in cadrul Compartimentului Juridic.

In vederea participarii la examen candidatul depune la Biroul RUNOS urmatoarele :

 • cerere de inscriere la examen de avansare in grad sau treapta profesionala superioara ;
 • referat de evaluare intocmit de seful ierarhic ;
 • copia documentelor care atesta efectuarea unor cursuri de perfectionare pe aceasta perioada.

Relatii suplimentare se pot obtine la Birou RUNOS, tel. 0256394442 int. 16. Dosarul de promovare se depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC:

 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 95 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă – executarea silita cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală art. 246-248 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 487/2002 privind sanatatea mentala si protectiei persoanelor cu tulburari psihice republicata.


Anunt complet in format PDF