Anunt privind organizarea examenului de promovare in functia de Sef Serviciu (RUNOS)

16.12.2016

Înapoi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel organizeaza examen de promovare in data de 30.12.2016 ora 09.30 conform Legii nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, pentru avansare in grad profesional si treapta profesionala superioara dupa cum urmeaza:

- Promovare de pe postul de SEF BIROU, pe postul de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului RUNOS.

In vederea participarii la examen candidata depune la Biroul RUNOS urmatoarele:
- cerere de inscriere la examen de avansare in grad sau treapta profesionala superioara;
- referat de evaluare intocmit de seful ierarhic;
- copia documentelor care atesta efectuarea unor cursuri de perfectionare pe aceasta perioada.

Relatii suplimentare se pot obtine la Birou RUNOS, tel. 0256394442 int. 16.
Dosarul de promovare examen se depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 


Anunt complet in format PDF