Anunt proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante de : muncitor calificat IV bucatar si muncitor calificat IV fochist

26.03.2018

Înapoi

ANUNȚ
cu ocazia desfăşurării probei interviu
pentru concursul organizat în data
de 20.03.2018

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV- FOCHIST:

Nr.crt Numele și prenumele Punctaj proba interviu Admis/Respins proba interviu
1. CEREGUȚI CONSTANTIN DOREL 66 puncte Admis

Contestaţiile se depun pană în data de 27.03.2018 ora 14:00 la Serviciul R.U.N.O.S.

Anunt in format PDF