Anunt proba interviu pentru postul de: referent de specialitate I

30.01.2018

Înapoi

ANUNȚ
cu ocazia desfășurării probei interviu
pentru ocuparea postului
de Referent de specialitate I

Nr.crt Numele şi prenumele Punctaj proba interviu

Admis/Respins proba interviu

1. GLASS CORINA 90,00 puncte Admis

Contestațiile se depun până în data de 30.01.2018 ora 12:00 la Serviciu R.U.N.O.S.

DATA
30.01.2018
ORA 12:00

Anunt in format PDF