Anunt proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante de : muncitor calificat IV bucatar si muncitor calificat IV fochist

21.03.2018

Înapoi

ANUNT
cu ocazia desfăşurării probei scrise
pentru concursul organizat în data
de 20.03.2018


PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV- FOCHIST:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins proba scrisa
1. CEREGUŢI CONSTANTIN DOREL 53,00 Admis
2. FUR IOSIF 29,50 Respins

Contestaţiile se depun pană în data de 22.03.2018 ora 10:00 la Serviciul R.U.N.O.S.
Interviul va avea loc 26.03.2018 ora 10:00.


DATA
21.03.2018
ORA 10:00

Anunt in format PDF