Anunt rezultate contestatie la concursul organizat in data de 22.03.2018 in vederea ocuparii functiei de manager

24.03.2018

Înapoi

ANUNȚ REZULTATE CONTESTAȚIE
La concursul organizat de Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în data de 22.03.2018, în vederea ocupării funcției de manager al spitalului.

Având în vedere procesul verbal nr. 1841/24.03.2018, comisia de soluționare a contestațiilor decide:
1. Notele acordate de către comisia de concurs, privind evaluarea proiectelor de management (conform Anexa 1 la OMS 1520/2016) și privind evaluarea abilităților manageriale ale candidaților (conform Anexa 2 la OMS 1520/2016), au fost corecte;
2. Analiza documentației depusă de către candidați la înscrierea pentru concursul de manager a evidențiat faptul că există declarația pe proprie răspundere a ambilor candidați că proiectele de management sunt concepute și realizate integral de către candidați (OMS 1520/2016, Cap. III, art. 12, lit. l);
3. Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma vizionării înregistrării video pusă la dispoziție, a constatat că ambii candidați s-au exprimat coerent în susținerea probei;
4. Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat că toate întrebările adresate de către persoanele interesate, au fost transmise pe adresa de e-mail a unității sanitare (secretariat@spitaljebel.ro), adresă menționată în anunțul de concurs (conform OMS 1520/2016, Cap. IV, Art. 17, aliniat 6 și 8), iar selectarea întrebărilor a fost în conformitate cu prevederile metodologiei de concurs (Cap. IV, Art. 17, aliniat 9).

În concluzie, comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația domnului Crainic Ion Dacian – candidat.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

1. Președinte: Dr. Bold Leonte Valeriu
2. Membru: Dr. Stana Terezia Elena
3. Membru: Prof. Dr. Sas Ioan

Secretar comisie de soluționare a contestațiilor: Dr. Sînmărghițan Adrian Ioan

Afișat la data de 24.03.2018, ora 15:00

Anunt in format PDF