Anunt rezultate finale

01.02.2018

Înapoi

 

ANUNȚ
Rezultatele finale ale concursului organizat
în data de 18.01.2018

 

Pentru postul de asistent medical debutant generalist (PL) :

Nr.crt Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1. RADU MARINELA-DANIELA 83,00 puncte 100 puncte 91,50 puncte Admis

Pentru postul de infirmier debutant:

Nr.crt Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1.

NISTOR RUJIȚA

98,00 puncte 75,00 puncte 86,50 puncte Admis
2. ȘTREANGÃ DANA-ADRIANA 95,00 puncte 70,66 puncte 82,83 puncte Admis
3. FEHER NICOLETA-ANDREEA 88,00 puncte 46,66 puncte - Respins
4. FÜR DANIELA 73,00 puncte 43,33 puncte - Respins
5. MAVRODIN CODRUŢA-FLORICA 58,33 puncte 35,00 puncte - Respins

Pentru postul de îngrijitoare:

Nr.crt Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Admis-Respins
1. POP GEORGETA 74,00 puncte 81,65 puncte 77,83 puncte Admis
2. BĂLAN AUREL-RADU 69,00 puncte 70,66 puncte 69,83 puncte

Respins

DATA
01.02.2018
ORA 15:00

Anunt in format PDF