Anunţ rezultate finale la examenul de promovare din funcţia de Economist gr.II în Economist gr.I

31.07.2018

Înapoi

 

ANUNT Rezultat final cu ocazia desfăsurării examenului de promovare în funcţia de Economist I

Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Admis/Respins
1. Gliguţă Marusia 91,66 puncte Admis

Anunt in format PDF