Anunt rezultate finale la examenul de promovare muncitori calificați: fochist, lenjer

12.12.2018

Înapoi

 

ANUNȚ
Rezultate finale cu ocazia desfășurării examenului
de promovare pentru următoarele funcții

Pentru promovarea în funcția muncitor calificat III - Lenjer:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisă Admis/Respins
 1.  Suciu Marinela  52,00 puncte  Admis

Pentru promovarea în funcția muncitor calificat III - Fochist:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisă Admis/Respins
 1.  Buc Sorin-Daniel  51,00 puncte  Admis

Pentru promovarea în funcția muncitor calificat II - Fochist:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisă Admis/Respins
 1.  Novacovici Petru  32,00 puncte  Respins

Anunt in format PDF