Anunt rezultate finale la examenul de promovare pentru referent de specialitate debutant– specialitate juridică în referent de specialitate grad III – specialitate juridică

27.11.2019

Înapoi

 

ANUNŢ
Rezultat final cu ocazia
desfăşurării examenului de promovare în funcţia de
Referent de specialitate gr. III, specialitate juridică

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1. Tunsu Veronica-Mariana 90,50 puncte Admis

Anunt in format PDF