Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de: ingrijitoare

31.01.2019

Înapoi

ANUNȚ
rezultatele finale ale concursului organizat în data
de 23.01.2019

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
1. HAȚEGU NICOLETA 82,00 puncte 90,00 puncte 86,00 puncte Admis
2. BOGDAN ILEANA 54,50 puncte 78,50 puncte 66,50 puncte Respins
3. BURZA HAN LUMINIȚA ONORIA 50,00 puncte 50,00 puncte 50,00 puncte Respins

Anunt in format PDF