Anunt rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de: economist II, muncitor calificat IV instalator, muncitor calificat IV bucatar, muncitor necalificat

20.09.2019

Înapoi

 ANUNȚ

Rezultate finale concurs

Pentru postul de muncitor necalificat – Bloc Alimentar :

Nr.crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
1. CÎLȚU CAMELIA 54,00 puncte 50,00 puncte 52,00 puncte Admis

Anunt in format PDF