Anunţ rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de: medic specialist, medic rezident aflat în ultimul an de pregătire specialitatea psihiatrie

12.07.2018

Înapoi

 

ANUNT

În urma susținerii concursului de ocupare a posturilor de medic specialist psihiatru, secțiile II, III, VI și medic rezident în ultimul an de pregătire, secția V, din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, candidații au obtinuț următoarele rezultate:

Pentru posturile de medic specialist –specialitatea psihiatrie:

Nr.crt Nume Prenume

Loc munca   -sectia-

Punctaj proba scrisa(A) Punctaj proba clinica(B) Punctaj Anexa 3(Proba C) Punctaj final Admis/Respins
1. DR. BECHERU BOGDANA VI 62,5 puncte 90 puncte 20, 85 puncte 175, 5 puncte ADMIS
2. DR. STOIA DIANA-ALEXANDRA VI 53 puncte - 36, 01 puncte - RESPINS
3. DR. TURCU ELENA CECILIA II 35,5 puncte - 28, 16 puncte - RESPINS
4. DR. TUDORICĂ EMANUELA III ABSENT - - - -

Pentru postul de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire – specialitatea psihiatrie:

Nr.crt Nume Prenume Loc munca -sectia- Punctaj proba scrisa(A) Punctaj proba clinica(B) Punctaj Anexa 3(Proba C) Punctaj final Admis/Respins
1. DR. RIVIS IOANA-ALEXANDRA V 67,5 puncte 85 puncte 20, 85 puncte 212, 5 puncte ADMIS

Anunt in format PDF