Anunt rezultate finale proba interviu la concursul pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata

04.02.2020

Înapoi

 

ANUNȚ
REZULTATE FINALE PROBA INTERVIU
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR.7/06.01.2020
PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.01.2020
ŞI A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL):

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
1. TCACI DENISA ROXANA MARIA 85,00 puncte ADMIS
2. RESIGA MONICA 32,50 puncte RESPINS

PENTRU POSTUL DE INFIRMIER:

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
1. ACEA DANIELA 72,50 puncte ADMIS

PENTRU POSTUL DE INFIRMIER DEBUTANT:

NR.CRT. NUMELE SI PREUMELE PUNCTAJ PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
1. CUTILE IULIANA 100 puncte ADMIS
2. EROS LILIANA 92,00 puncte ADMIS
3. ROBU MARIANA 70,00 puncte ADMIS
4. POPA ADRIAN 60,50 puncte ADMIS

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE :

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
1. CHICHIZAN ALEXANDRA 100 puncte ADMIS
2. DOGAR RAHELA 95,00 puncte ADMIS
3. GEORGE LILIANA 75,00 puncte ADMIS

Anunt in format PDF