Anunt rezultate finale selectie dosare la concursul pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata

20.01.2020

Înapoi

ANUNȚ

REZULTATE FINALE SELECȚIE DOSARE

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR. 7 / 06.01.2020 A PROCEDAT LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.01.2020 ŞI A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL):

Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVAŢII
1, BADEA DANIELA ADMIS -
2, FRĂTUȚU ANDREEA ADMIS -
3, RESIGA MONICA ADMIS -
4, SOARE ANDREEA-GEORGIANA  RESPINS -
5, TCACI DENISA ROXANA MARIA ADMIS -

PENTRU POSTUL DE INFIRMIER:

Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVAŢII
1. ACEA DANIELA ADMIS -

PENTRU POSTUL DE INFIRMIER DEBUTANT:

Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. CUTILE IULIANA ADMIS -
2. EROS LILIANA ADMIS -
3. POPA ADRIAN ADMIS -
4. ROBU MARIANA ADMIS -
5. RUS ADRIAN-IOAN ADMIS -
6. SZIMIONAȘ ALINA-CLAUDIA ADMIS -

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE :

Nr.crt NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. CHICHIZAN ALEXANDRA ADMIS -
2. DOGAR RAHELA ADMIS -
3. GAVRILAȘ ALINA-FLORICA ADMIS -
4. GEORGE LILIANA ADMIS -

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI :

Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. DOGAR MARIUS-FLORIN ADMIS -
2. POP ION GHEORGHE ADMIS -

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii” conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Anunt in format PDF