Anunt rezultate proba interviu pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata: economist II, bucatar, instalator, spalatoreasa

07.02.2020

Înapoi

ANUNT
cu ocazia desfasurarii probei interviu din data de 07.02.2020

Pentru postul de Spalatoreasa:

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTA PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
 1.  VASILESCU LEONORA  100 puncte  ADMIS

 Pentru postul de muncitor calificat IV - Bloc Alimentar :

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTA PROBA INTERVIU ADMIS/RESPINS PROBA INTERVIU
 1.  COTUNA-POP LENUŢA-DINUŢA  95,00 puncte  ADMIS

 Contestatiile se depun pana In data de 10.02.2020 ora 13:00 la Serviciul R.U.N.O.S.

Anunt in format PDF