Anunt rezultate proba interviu pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de: ingrijitoare

30.01.2019

Înapoi

ANUNȚ
cu ocazia desfășurării probei interviu
pentru concursul organizat în data
de 23.01.2019

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba interviu Admis/Respins proba interviu
1. HAȚEGU NICOLETA 90,00 puncte ADMIS
2. BOGDAN ILEANA 78,50 puncte ADMIS
3. BURZA HAN LUMINIȚA ONORIA 50,00 puncte ADMIS

Contestațiile se depun pană în data de 31.01.2019 ora 12:00 la Serviciu R.U.N.O.S.

Anunt in format PDF