Anunt rezultate la examenul de promovare pentru functia de asistent social in asistent social principal

10.01.2020

Înapoi

ANUNT,
cu ocazia desfasurarii examenului
de promovare din functia de Asistent social
in functia de Asistent social principal

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1. Maruşca Daniela 93,33 puncte Admis

 


Contestatiile se depun panain data de 13.01.2020 ora 13:00 la Serviciul R.U.N.O.S.

Anunt in format PDF