Anunt rezultate proba scrisa la examenul de promovare pentru referent de specialitate debutant– specialitate juridică în referent de specialitate grad III – specialitate juridică

26.11.2019

Înapoi

 

ANUNŢ
cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în funcţia de
Referent de specialitate gr. III, specialitate juridică

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1. Tunsu Veronica-Mariana 90,50 puncte Admis

Contestatiile se depun pana in data de 27.11.2019 ora 14:30 la Serviciul R.U.N.O.S

Anunt in format PDF