Anunt rezultate proba scrisa pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata: economist II, bucatar, instalator, spalatoreasa

04.02.2020

Înapoi

ANUNT

cu ocazia desfasurarii probei scrise
pentru concursul organizat in data de 03.02.2020

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - BUCATAR:

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISA ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA
1. VASILESCU LEONORA 50,00 puncte ADMIS

PENTRU POSTUL DE SPALATOREASA:

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISA ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA
1. COTUNA-POP LENUŢA-DINUŢA 60,00 puncte ADMIS
2. CUTILE MIHAELA-FLORINA 39,00 puncte RESPINS
3. PAŞCALĂU VIORICA-FLORICA 38,00 puncte RESPINS
4. STOICA MARINELA-AURICA 15,00 puncte RESPINS
5. ZIROS LILIANA 10,00 puncte RESPINS
6. OLARIU MIHAIELA-CAMELIA 8,5 puncte RESPINS
7. IANOŞEL LILIANA ABSENT RESPINS

Contestatiile se depun pana in data de 05.02.2020 ora 14:00 la Serviciul R.U.N.O.S
Proba interviu va avea loc in data de 07.02.2020.

Anunt in format PDF