Anunt rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de : muncitor calificat IV electrician

14.08.2018

Înapoi

 ANUNȚ

COMISIA DE CONCURS CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR.100/10.08.2018 A PROCEDAT LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.08.2018 ŞI A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN :

Nr.crt NUMELE ȘI PRENUMELE ADMIS/RESPINS
1. SUCIU DANIEL ADMIS
2. ZŐLDI TIBERIU ADMIS

Contestațiile se depun pană în data de 16.08.2018 ora 12:00 la Serviciu R.U.N.O.S.

Anunt in format PDF