Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de: economist II, muncitor calificat IV instalator, muncitor calificat IV bucatar, muncitor necalificat

06.09.2019

Înapoi

ANUNȚ
COMISIA DE CONCURS CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR.84/22.08.2019
A PROCEDAT LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU
CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.09.2019
ŞI A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

PENTRU POSTUL DE ECONOMIST II :

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. - - -

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV – BUCĂTAR:

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. - - -

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV – INSTALATOR:

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. CÎLȚU ION-MIRCEA RESPINS Lipsă – Certificat de calificare profesionala-instalator

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT:

NRT.CRT NUMELE SI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVATII
1. CÎLȚU CAMELIA ADMIS -
2. DAN GABRIELA ADMIS -
3. JEBELEAN EMILIA ADMIS -
4. OROS-MALEC TOADER ADMIS -

Contestațiile se depun pană în data de 09.09.2019 ora 15:00 la Serviciul R.U.N.O.S
Proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2019.

Anunt in format PDF