Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de: medic specialitatea Psihiatrie la sectia Psihiatrie II si medic specialitatea Psihiatrie la sectia Psihiatrie III

28.01.2019

Înapoi

ANUNȚ
PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR DE MEDIC CONFORM ANUNȚULUI NR.191/11.01.2019 DIN DIN ZIARUL ”VIAȚA MEDICALĂ„ NR. 2/11.01.2019

Pentru postul de medic specialist, specialitatea psihiatrie la Secţia Psihiatrie II:

Nr.crt NUMELE SI PRENUMELE COMPLET/ INCOMPLET
1. ALEXANDRU-HAGIMĂ ADINA ALEXANDRA  COMPLET
2.  BOLDOREA-COROIAN FLAVIA-DANIELA  COMPLET
3.  DRAGU MONICA  COMPLET
4.  MIHALESCU ALEXANDRA-VASILICA   COMPLET
5.  PANTEA ANDREEA-GABRIELA  COMPLET
6.  ROGOVEANU ROXANA-BIANCA INCOMPLET - lipsă dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completările ulterioare;
7.   SOLOMON DANIELA-CEZARINA INCOMPLET - lipsă copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs, pentru specialitatea psihiatrie,
- lipsă dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, specialitatea psihiatrie .

Pentru postul de medic specialist, specialitatea psihiatrie la Secţia Psihiatrie III:

Nr.crt NUMELE SI PRENUMELE COMPLET/ INCOMPLET
1. CRAIOVEANU ANDREEA-IULIANA INCOMPLET – certificat medical neconform din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
2.  DRUȚ IRIS-CORINA COMPLET
3/  HOMOROGAN CLAUDIA-ROXANA INCOMPLET – certificat medical neconform din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
4.  GOGA FLORIN COMPLET
5.  PAPUC SERGIU-AUGUSTIN INCOMPLET - lipsă dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completările ulterioare
6.  TURCU ELENA-CECILIA COMPLET

Notă :În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 Capitolul II art.6, alin.(4); ”Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor, respectiv până la data de 04.02.2019. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.”

Anunt in format PDF