Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de: ingrijitoare

17.01.2019

Înapoi

 

ANUNȚ

COMISIA DE CONCURS CONSTITUITĂ ÎN BAZA DECIZIEI NR.4/08.01.2019 A PROCEDAT LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.01.2019 ŞI A HOTĂRÂT URMĂTOARELE :

 

Contestațiile se depun pană în data de 18.01.2019 ora 14:00 la Serviciul R.U.N.O.S

Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2019.

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE ADMIS/RESPINS OBSERVAȚII
1. BACRIȘ RAMONA-FLORINA RESPINS Adeverința medicală neconformă
2. BOGDAN ILEANA ADMIS  
3. BOIȚAR FLORIAN RESPINS Lipsă copii documente care să ateste nivelul studiilor
4. BURZA HAN LUMINIȚA ONORIA ADMIS  
5. GÂRNIȚĂ CONSTANȚA RESPINS Adeverința medicală neconformă
6. HAȚEGU NICOLETA ADMIS  
7. RAD ONIȚA ADMIS  
8. VOROVENCI MARIA ADMIS  

 

DATA

17.01.2019

ORA 14:00


SECRETAR COMISIE CONCURS:

EC. CACUCI ADRIANA

Anunt in format PDF