Anunt selectie dosare la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții specifice comitetului director : director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri

13.01.2020

Înapoi

ANUNT

Comisia de concurs a procedat la verificarea dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a postului vacant de director medical si a hotarat urmatoarele:

Nr.crt Nume si prenume candidat Admis/Respins Observatii
1. Dr. Dumitru Viorica RESPINS

- nu are la dosar adeverinta in original care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor conform art. 4, alin.1, lit.f, din Ordinul MS nr 284/2007

- nu a prezentat copia certificatului nde medic specialist conform art.4, lit.d, din Ordinul MS nr.284/2007

2. Dr. Muntean Călin RESPINS

- nu are la dosar adeverinta in original care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor conform art. 4, lit.f, din Ordinul MS nr 284/2007

- nu face dovada de mininum 5 ani vechime in specialitatea in care a fost confirmat conform art.3, alin.3, lit a)3., din Ordinul MS nr. 284/2007

 

ANUNT

Comisia de concurs a procedat la verificarea dosarului de concurs depus pentru concursul de ocupare a postului vacant de director de ingrijiri si a hotarat urmatoarele:

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Admis/Respins Observatii
1. As. med. pr. Trimbaci Geanina Mihaela RESPINS

- nu are la dosar adeverinta in original care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor conform art. 4, alin.3 lit.f, din Ordinul MS nr 284/2007

- nu face dovada de mininum 2 ani vechime in specialitatea in care a fost confirmat conform art.3, alin.3, lit c) 2, din Ordinul MS nr. 284/2007

 

Rezultate director medical in format PDF

Rezultate director ingrijiri in format PDF