Anunt selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de: medic specialist, medic rezident aflat in ultimul an de pregatire specialitatea psihiatrie

20.06.2018

Înapoi

ANUNT

PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL
ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR DE MEDIC CONFORM
ANUNŢULUI DIN ZIARUL "VIAŢA MEDICALĂ" NR. 22/01.06.2018 

Pentru posturile de medic specialist - specialitatea psihiatrie:

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ADMIS/RESPINS
1. BECHERU BOGDANA ADMIS
2. STOIA DIANA ALEXANDRA ADMIS
3. TUDORICĂ EMANUELA ADMIS
4. TURCU ELENA-CECILIA RESPINS - (Cererea de înscriere nu respectă
prevederile O.M.S. nr. 869/2015, Capitolul II, art.6,
alin.(2), lit.a cu modificările şi cornpletările ulterioare,
" cererea în care se mentioneaza postul pentru care
doreste sa concureze"

Pentru postul de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire - specialitatea psihiatrie:

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE                            ADMIS/RESPINS                            
1. RIVIŞ IOANA-ALEXANDRA                                        ADMIS                               

Notă :În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 Capitolul II art.6, alin.(4);

"Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se  resping."

Anunt in format PDF