Concurs pentru ocuparea functiei de manager

08.02.2018

Înapoi

 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL ORGANIZEAZA CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA
LA SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

In conformitate cu OMS nr.1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Concursul se va desfasura in doua etape, astfel:
1.Etapa de verificare a dosarelor, proba eliminatorie in data de 13.03.2018, ora 10:00.
2.Etapa constand in sustinerea publica si evaluarea proiectului de management in data de 22.03.2018, ora 10:00

Dosarele de concurs se depun pana la data de 12.03.2018, de luni pana vineri, pana la ora 14:00, la secretariatul unitatii.

La concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager a Spitalului se Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel, poate participa orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)cunosc limba romana, scris si vorbit;
b)sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
c)sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata potrivit legii;
d)au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
e)nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
g)nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
b)copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
c)copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
d)copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata,conform legii;
e)curriculum vitae;
f)adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
g)cazier judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consintamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazier judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
i)declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j)copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
k)proiectul de management realizat de candidat;
l)declaratia pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
m)declaratia pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n)declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documente depuse la dosarul de inscriere.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul spitalului, sub indrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului in data de 26.02.2017, orele 9:00 – 13:00.

Persoanele care isi manifesta intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management si doreste sa adreseze intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management, o poate face prin transmiterea solicitarilor de participare si eventualele intrebari, pe adresa de e-mail secretariat@spitaljebel.ro, pana la data de 20.03.2018, ora 10:00

Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel-www.spitaljebel.ro., precum si sediul unitatii se afla afisate:
-anuntul de participare,
-bibliografia de concurs,
-temele-cadru pentru proiectul de management si structura proiectului de management,
-regulamentul de organizare si desfasurare a concursului.

Calendarul de desfasurare a concursului este urmatorul:
-vizitarea spitalului de catre candidatii interesati- 26.02.2018, in intervalul orar 9:00-13:00 sub indrumarea directorului medical;
-termen depunere dosare: 12.03.2018, 14:00;
-rezultatul selectiei dosarelor: 13.03.2018, ora 14:00;
-depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 14.03.2018, 14:00;
-rezultaul solutionarii contestatiilor: 15.03.2018, ora 14:00;
-afisarea pe site-ul spitalului a proiectului de management-15.03.2018, ora 13:00;
-sustinerea proiectului de management-22.03.2018, ora 10:00;
-afisarea rezultatelor sustinerii proiectului de management-22.03.2018, ora 16:00;
-depunerea contestatiilor la rezultatele sustinerii proiectului de management: 23.03.2018,ora 16:00;
-rezultatul solutionarii contestatiilor: 26.03.2018, ora 12:00;
-afisarea rezultatelor finale ale concursului: 26.03.2018, ora 14:00.

Anunt in format PDF

Bibliografie 

Regulament