Concurs pentru ocuparea postului vacant de Auditor II

15.05.2017

Înapoi

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL ANUNTA CONCURS IN ZIUA DE 08.06.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA:

 • AUDITOR II (S) SPECIALITATEA JURIDIC/ECONOMIC - 1 POST - COMPARTIMENT AUDIT

Conditii de studii :

 • DIPLOMA DE LICENTA IN DOMENIU
 • CURS AUDITOR

Vechime minima in specialitate:

 • 1 AN VECHIME IN SPECIALITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele solicitate se prezinta insotite de originale. TAXA DE CONCURS : 70 LEI

DOSARELE SE DEPUN LA BIROU RUNOS PANA IN 30.05.2017 INCLUSIV, IAR IN DATA DE 31.05.2017 LA ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICA.

CONCURSUL CONSTA IN PROBA SCRISA SI INTERVIU. RELATII SUPLIMENTARE LA TEL. 0256/394442. 


Anunt complet in format PDF