Examen de promovare in grad sau trepte profesionale superioare

23.08.2017

Înapoi

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, în conformitate cu Hotărarea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățiile sanitare publice din sectorul bugetar și Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, organizează examen de promovare pentru:

Economist gr.I în Economist IA

  • diplomă de licență; 
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; 
  • proba scrisă. 

Examenul de promovare va avea loc în data de 07.09.2017 ora 10:00, la sediul unității.

Anunt in format PDF 
Bibliografie in format PDF