Rezultatele finale cu ocazia desfăsurării examenului de promovare

20.11.2017

Înapoi

 ANUNT rezultate finale cu ocazia desfăsurării examenului de promovare a următoarelor funcţii

Pentru promovarea în funcţia de economist II din cadrul Biroului Administrativ:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1. Onofrei Carmen 95,00 puncte  Admis

Pentru promovarea în funcţia de Referent II din cadrul Compartimentului Aprovizionare,
Transport:

Nr.crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1. Rebigea Ioan Marcian 95,00 puncte Admis

AFISAT

20.11.2017
ORA 12:00
SECRETAR COMISIE EXAMINARE:
EC.GLIGUŢĂ MARUSIA

Anunt in format PDF