Rezultatele probei interviu pentru posturile vacante

30.05.2017

Înapoi

Rezultatele desfăşurării probei interviu pentru concursul organizat în data de 24.05.2017: 


Pentru postul de infirmier:

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Punctaj proba interviu

Admis/Respins

proba interviu

1.

BLAJ PETRU-ROMEO

95,00 puncte

Admis 


Pentru
postul de infirmier debutant:

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Punctaj proba interviu

Admis/Respins

proba interviu

1.

SZTURZ CĂTĂLIN-ION

100 puncte

Admis

2.

NISTOR RUJIȚA

100 puncte

Admis

3.

BRADEA GENOVEVA-DANIELA

95,00 puncte

Admis

4.

SUCIU LIDIA-VALENTINA

90,00 puncte

Admis

5.

HREZDAC RAMONA-CORNELIA

75,00 puncte

Admis

6.

MOCSANY CAROL

75,00 puncte

Admis

7.

MĂRGINEANȚU PETRU-FLORENTIN

50,00 puncte

Admis

8.

VARANIK FRANCISC-ALIN

50,00 puncte

Admis

9.

DAN AUREL

40,00 puncte

Respins

 Pentru postul de îngrijitoare:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctaj proba interviu

Admis/Respins

proba interviu

1.

ZAVRAGIU LORELA

100 puncte

Admis

2.

SUCIU ANCA-MARINELA

100 puncte

Admis

3.

CUTILE IULIANA

80,00 puncte

Admis

4.

CACUCI-SIMIONAȘ MARIANA

70,00 puncte

Admis

5.

IONITĂ GHEORGHE

65,00 puncte

Admis

Contestațiile se depun până în 31.05.2017 ora 13:00 laServiciu RUNOS.

Anunt in format PDF