Achizitie publica - DALI instalatie apa potabila

29.06.2017

Înapoi

In vederea atribuirii unui contract de servicii de intocmire D.A.L.I. pentru modernizarea instalatiei de apa potabila si racordarea retelei de apa a Spitalului la reteaua de apa potabila a comunei Jebel, va trimitem alaturat Caietul de sarcini cu lucrarile care trebuie avute in vedere la intocmirea ofertei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie dlrecta, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt complet in format PDF