Achizitie publica - DALI instalatie apa potabila

25.07.2017

Înapoi

Invitatie de participare in vederea atribuirii unui contract de servicii de Intocmire D.A.L.I. pentru modernizarea instalatiei de apa potabila si racordarea retelei de apa a Spitalului la reteaua de apa potabila a comunei Jebel. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt in format PDF 
Declaratie privind evitarea conflictului de interese