Achizitie publica - servicii reparare tamplarie la pavilioanele din cadrul Spitalului

10.07.2017

Înapoi

INVITATIE DE PARTICIPARE IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

In vederea atribuirii unui contract de reparare tamplarie la Pavilioanele din cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizltie dlrecta, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt complet in format PDF 
Declaratie privind evitarea conflictului de interese