Achizitie publica - servicii reparatii acoperis Pavilion C5

14.09.2017

Înapoi

In atentia operatorilor economici interesati in vederea atribuirii unui Contract de reparatii acoperis la Pavilionul C5 din cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel, COD CPV : 45261900-3, va trimitem alaturat Caietul de sarcini cu specificatiile privind achizitia, ce trebuie avute in vedere

la intocmirea ofertei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de aehizitie publica: achizitie directa, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt in format PDF 
Caiet de sarcini in format PDF 
Declaratie privind evitarea conflictului de interese