Achzitie publica - achizitie si montare mobilier

28.07.2017

Înapoi

In vederea atribuirii unui Contract de achizitie si montare mobilier de birou, COD CPV: 39100000-3, pentru dotarea Pavilioanelor C2, C3 din cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel - judetul Timis, va trimitem alaturat Caietul de sarcini cu specificatiile privind achizitia, ce trebuie avute in vedere la intocmirea ofertei.

Valoarea cstimata fara TVA 58000 lei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizltie directa, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei.

Anunt in format PDF 
Anexa la Caiet de sarcini 
Declaratie privind evitarea conflictului de interese