Achzitie publica - material pentru draperii

05.07.2017

Înapoi

In vederea atribuirii unui contract de furnizare de material pentru draperii, va trimitem alaturat Caietul de sarcini cu specificatiile privind achizitia, care trebuie avute in vedere la intocmirea ofertei.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractulul de achizitie publica: achizitie directa, ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea finalizarii achizitiei. 

Anunt complet in format PDF 
Declaratie eviterea conflictului de interese