Legea nr. 296/2002 cu modificările ulterioare

Înapoi

privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii si stiintelor medicale beneficiaza pe teritoriul Romaniei de servicii medicale acordate de institutiile sanitare publice, in conditiile
stabilite prin respectivele documente internationale.
(2) Cetatenii romani aflati pe teritoriul acestor state beneficiaza, in contrapartida, de aceleasi drepturi.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit art. 1 se suporta din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, la tarifele stabilite pentru cetatenii romani asigurati.

 

Documentul complet in format DOCX