Ordinul Administrației Publice nr. 145/2015

Înapoi

pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului
de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor

Vazand Referatul de aprobare nr. 1.155/2015 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii,
avand in vedere prevederile art. 185 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Definitii

In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vulnerabilitatea etica este reprezentanta de orice slabiciune in modul de functionare al unei unitatii sanitare, care poate determina sau favoriza aparitia unui incident de etica;
b) riscul de aparitie a unui incident etic reprezinta probabilitatea de aparitie a unei amenintari ce vizeaza respectarea principiilor deontologice si morale la nivelul unitatii sanitare;
c) incidentul de etica reprezinta situatia de potentiala nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificata la nivelul sistemului de sanatate sau in administratia sistemului de sanatate;
d) mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere al pacientilor in serviciile medicale oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de catre pacienti, cat si de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include si o componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in unitatea sanitara prin intermediul consiliului de etica;

 

Documentul complet in format DOCX