Ordinul Administrației Publice nr. 914/2006

Înapoi

pentru aprobarea normelor privind conditiile pe
care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

Avand in vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica nr. E.N. 2.450/2006,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba normele privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, prevazute in anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Autoritatea de sanatate publica, Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, ministerele cu retea sanitara proprie, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, spitalele publice si private vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Documentul complet in format DOCX