• ro
  • en
  • it
  • de
  • es

Politica de confidenţialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau utilizați site-ul al căror furnizor este Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
La 25 mai 2018 a intrat in vigoare pe teritoriul UE Regulamentului General pentru Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR), Regulamentul UE 2016/679.
Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, așa că o să-ți explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.

DATE DE CONTACT

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Spitalul de Psihiatrie si pentru masuri de siguranta Jebel se angajează să vă protejeze intimitatea. Contactati-ne la secretariat@spitaljebel.ro dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.
Prin utilizarea acestui site sau / şi serviciile noastre, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale aşa cum este descris în această politică de confidenţialitate.

Cuprins

1. Definiții utilizate
2. Principii de protecţie a datelor
3. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
4. Drepturile persoanelor vizate
5. Ce date personale colectam
6. Cum folosim datele dumneavoastra personale
7. Cine altcineva are acces la datele personale
8. Cum putem securiza datele d-voastra
9. Autoritatea de Supraveghere – Informaţii de contact

1. Definiţii

Datele cu caracter personal – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operaţiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.
Persoana vizată – persoana fizice ale căror date personale sunt prelucrate.
Copil – o persoană fizică cu vârsta sub 18 ani.

2. Principii de protecţie a datelor

Politica de confidențialitate a Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel, se întemeiază pe următoarele principii:
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o comanda, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.
Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel, nu prelucrează în cadrul website-ului http: https://www.spitaljebel.ro date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

4. Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:
Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.
Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care te afectează sau te afectează în mod semnificativ.
Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul..
Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de Acces, vă vom oferi un motiv de ce. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
Dreptul de a retrage consimţământul – ai dreptul retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

5. Ce date personale colectam

Formularule de contact din paginile site-ului.
Acestea sunt : Nume, telefon, e-mail, adresa

6. Cum folosim datele dumneavoastra personale

SCOPURILE ÎN CARE SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL PRELUCREAZĂ DATE PERSONALE
1. Angajare personal;
2. Acordarea îngrijirilor de sănătate;
3. Transferuri de la alte spitale;
4. Transferuri către alte spitale;
5. Emitere documente medicale: programări pacienți, bilete de externare, scrisori medicale, rețete, certificate constatatoare de deces;
6. Raportări statistice către : CAS, DSP, ANMCS; Consiliul Județean Timis, MS;
7. Contracte cu terți
8. Soluţionare cereri şi petiţii;
9. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională;
10. Organizare examene și concursuri;
11. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
12. Contracte de voluntariat;
13. Implementare proiecte finanțate din fonduri europene;
Vă vom informa despre orice procesare și scopuri ulterioare.

7. Cine altcineva are acces la datele personale

Nu vom dezvălui datele dvs. personale terților sau institutiilor publice decat atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

8. Cum putem securiza datele d-voastra

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date . Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.
Chiar dacă încercăm tot ce ne sta in putinta, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, ne angajam să notificam autoritățile competente privind încălcările protectiei datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcari.
8.a Protecție împotriva accesării
Accesul fizic la infrastructură este extrem de limitată. În toate cazurile este necesară identificarea corespunzătoare.
8.b. Siguranța rețelei

Serverele de stocare a datelor sunt separate de lumea externă prin paravane de protecție (firewall) de mai multe nivele. Doar serverele dedicate echilibrării încărcării dispun de conexiune de internet. Serverele de aplicații și cele de stocarea datelor funcționează pe rețele interne separate, conexiunea dintre acestea este asigurată de un paravan de protecție/nivel de echilibrarea încărcării intermediar.
Mediile de date clare/de testare/test de integrare/de dezvoltare funcționează pe rețele diferite.
Datele stocate sunt protejate de alarmă împotriva pătrunderii și atacului de înșelăciune electronică (phishing). Serviciile, protocoalele și softwarele neutilizate vor fi îndepărtate. Toate softwarele noastre funcționează din baze minimale, instalează doar softwarele necesare.
Eficiența procedurilor și regulilor interne este controlată prin audite de securitate externe.
Politica fata de minori
Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la minori. Nu vizăm minorii ca potentiali beneficiari ai serviciilor noastre.

9. Autoritatea de Supraveghere – Informaţii de contact

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 , Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Web site www.dataprotection.ro
e-mail : anspdcp[at]dataprotection.ro
Tel +40.318.059.211
+40.318.059.212