Serviciul RUNOS

, ŞEF SERVICIUL RUNOS - Cacuci Adriana-Viorica
Economist debutant - Tunsu Daniela Cristina
Economist II - Ec. Gliguţă Marusia
Referent II - Tunsu Veronica Mariana

Birou evaluare şi statistică medicală

Statistician medical principal - Podină Simona Maria
Registrator medical prc. - Ionaşcu Dany Ramona
Statistician medical principal statistica med. - Semerean Mirela

Birou financiar contabilitate

Economist IA - Ec. Iancuţi - Jurcuţ Gina Raluca
Economist I - Ec. Bandula - Acea Nicoleta Agrefina
Economist I - Ec. Albeanu Gelu
Referent I - Glass Corina

Birou administrativ

ŞEF BIROU ADMINISTRATIV, ŞEF BIROU ADMINISTRATIV - Şerban Ionel

Administrator I - Iobb Ion Adrian

Birou achiziţii publice, contractare

Economist II - Dobridoreanu Daniela

Birou management al calitǎţii serviciilor medicale

As.Med.S. - Tuică Roxana Simona
Referent de specialitate - Negomireanu Ana Simona