• ro
 • en
 • it
 • de
 • es

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice selectate din legea 487/2002 cu modificările ulterioare

 • Îngrijirea persoanelor internate în unități de psihiatrie sau admise în centre de recuperare și reabilitare se realizează în condiții care sa asigure respectarea demnității umane.
 • Persoanele internate sunt cazate individual sau în comun.
 • Se interzice supunerea oricărei persoane internate într-o unitate de psihiatrie sau admise în centre de recuperare și reabilitare la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
 • In timpul internării într-o unitate de psihiatrie este interzisa orice forma de discriminare pe criterii de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, vârstă, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infecție HIV/SIDA sau alte criterii.
 • Persoanelor internate li se poate restricționa libertatea de mișcare, prin folosirea unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real și concret viața, integritatea corporala sau sănătatea lorori a altei persoane.
 • Persoanele internate pot fi izolate temporar, fără contenționare, în vederea protejării acestora, daca reprezintă un pericol pentru ele însele sau pentru alte persoane.
 • Orice persoana cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale și îngrijiri de sănătate mintala disponibile.
 • Orice persoana care suferă de o tulburare psihica are dreptul sa exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale recunoscute în Declarația Universala a Drepturilor Omului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
 • Orice persoana care suferă de o tulburare psihica are dreptul, în măsura posibilului, sa trăiască și sa lucreze în mijlocul societății. Administrația publica locala, prin organismele competente, asigura integrarea sau reintegrarea în activități profesionale corespunzătoare stării de sănătate și capacitații de reinserție sociala și profesionala a persoanelor cu tulburări psihice.
 • Orice persoana cu tulburare psihica are dreptul sa primească îngrijiri comunitare.
 • Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
 1. a) recunoașterea de drept ca persoana;
 2. b) viața particulara;
 3. c) libertatea de comunicare
 4. d) libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase.
 • Mediul și condițiile de viața în serviciile de sănătate mintala trebuie sa fie pe cat posibil cat mai apropiate de viața normala a persoanelor de vârstă corespunzătoare. Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
 1. a) mijloace de educație;
 2. b) posibilități de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieții zilnice, distracțiilor sau comunicării;
 3. c) mijloace care sa permită pacientului sa se consacre unor ocupații active, adaptate mediului sau social și cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace și masuri de readaptare profesionala de natura sa ii ușureze reinserție în societate.
 • Pacientul nu poate fi obligat sa presteze o munca forțata.
 • Studiile clinice și tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile sa provoace vătămări integrității pacientului, cu consecințe ireversibile, nu se aplica unei persoane cu tulburări psihice decât cu consimțământul acesteia.
 • Din momentul admiterii intra-un serviciu de sănătate mintala fiecare pacient trebuie sa fie informat asupra drepturilor sale.
 • Persoana cu capacitate deplina de exercițiu și cu capacitatea psihica păstrata, care urmează a fi supusa unui tratament medical, are dreptul de a desemna, ca reprezentant convențional, o persoana cu capacitate deplina de exercițiu, care sa o asiste sau sa o reprezinte pe durata tratamentului medical.
 • Condițiile de asistenta și îngrijire a sănătății mintale ale persoanelor care executa pedepse cu închisoarea sau care sunt reținute sau arestate preventiv și despre care s-a stabilit ca au o tulburare psihica, precum și persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicării masurilor medicale de siguranța prevăzute de Codul penal nu pot fi discriminatorii în raport cu celelalte persoane bolnave psihic.
 • Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății mintale sau al protecției drepturilor omului pot vizita unitățile de psihiatrie sau centrele de recuperare și reabilitare și pot lua contact cu pacienții, în baza unei autorizații emise de către directorul Centrului National de Sănătate Mintala și Lupta Antidrog.
 • Centrul National de Sănătate Mintala și Lupta Antidrog încurajează și susține orice inițiativa a organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și a persoanelor fizice care doresc sa contribuie la activitatea de educație, intervenție psihosociala și asistenta religioasa desfășurata în unitățile de psihiatrie sau sa sprijine financiar astfel de acțiuni, daca acestea nu contravin prevederilor legale și regulilor privind organizarea acestor unități.

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice conform legii 487 din 2002 in format PDF