• ro
  • en
  • it
  • de
  • es

Mass media

OBLIGATII GENERALE:

Niciunui reprezentant al mass-media nu îi este permis accesul în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare;
Reprezentantii mass-media vor fi, pe tot parcursul vizitei, insoţiţi de un angajat al spitalului
Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie
Accesul mass-media la pacienţi şi/sau informaţii legate de pacienţi este posibil numai cu acordul pacientului/aparţinătorilor, după caz, iar tipurile de informaţii şi volumul acestora vor respecta limitele stabilite de aceştia;
Legatura dintre spital si mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie internă;

PURTATOR DE CUVANT :

Purtator de cuvant: Referent de specialitate Bululoi Ana - Simona
Telefon: 0256 394 442, interior 29
Adresa de email contact: calitate@spitaljebel.ro

Pot comunica, direct cu mass-media:
- managerul unităţii în funcţie de subiectul de interes public sau de circumstanţe;

- medicul şef de secţie/medicul curant dacă aceştia sunt nominalizaţi de către conducerea unităţii;

- medicul de gardă, în situaţii deosebite ce implică informarea rapidă şi permanentă, „la cald” a opiniei publice, privind desfăşurarea unui eveniment apărut intempestiv, în spital;

Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei solicitari scrise si doar cu acordul personal al directorului respectiv;
Fotografierea şi filmarea in cadrul spitalului nu este permisă decat cu acordul conducerii şi al persoanelor implicate
In cazul solicitărilor venite din partea presei, în afara orelor de program ale membrilor direcţiunii, medicul de gardă poate da mass-mediei doar acele informaţii care privesc o situaţie sau un caz a cărei gestionare se află exclusiv în sfera competenţei, atribuţiilor şi/sau preocupărilor sale, ţinând cont de obligativitatea respectării confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a drepturilor pacienţilor. Pentru alte informaţii, medicul va recomanda jurnaliştilor programarea prin secretariatul spitalului, a unei vizite sau întâlniri în zi lucrătoare, la sediul unităţii, cu persoanele abilitate sau desemnate de conducere în acest sens.

RESPOSABIL CU PROTECTIA DATELOR:

Responsabil cu protectia datelor potrivit art 37-39 din Regulamentul general privind protectia datelor: Consilier juridic Olariu Ioan –Alexandru

Adresa de email contact: : juridic@spitaljebel.ro

Telefon: 0256 394 442, interior 52

PENTRU EVENIMENTE MEDICALE DEOSEBITE: accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati etc.:

Informatiile despre eveniment se vor acorda doar de către purtătorul de cuvânt al spitalului / medicul de gardă, numai după stabilizarea pacienţilor / diagnosticare
Informatiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientului, respectiv după acceptul pacientului sau al aparţinătorilor
Accesul este neingradit pentru presă:

Când insotesc o delegatie oficială în unitate, cu acordul acesteia
Când este însoţită de manager / alti directori
Când participă la un eveniment în spital, după obţinerea aprobării conducerii spitalului

Nota informativa privind RGPB